Rynek produktów odpowiedzialnych w Polsce dopiero się tworzy a COCOHEAT jest aktywnym uczestnikiem tego procesu.
Tworząc COCOHEAT zwracaliśmy uwagę na szereg aspektów związanych z cyklem życia produktu. Dbamy o to z czego jest wytwarzany, jak przebiega proces promocji i dystrybucji, oraz czy na kolejnych etapach jego życia nie wywiera szkodliwego wpływu na środowisko.

Dzięki stosunkowo łatwej uprawie i ciągłości plonowania palma kokosowa jest podstawą utrzymania wielu społeczeństw tropikalnej części świata.
Kokosy są uprawiane i przetwarzane metodami ekologicznymi, bez użycia nawozów i innych środków chemicznych. Wiele tropikalnych społeczności jest opiekunami unikalnych zagrożonych kultur, języków, rafy i lasów deszczowych.
Kokos jest najbardziej zrównoważonym źródłem rolnictwa tych społeczności. Zapewnia mieszkańcom obszarów wiejskich zatrudnienie, regularne dochody i podniesienie poziomu życia.

Gwarantujemy, że drzewo nie zostało wycięte do wyprodukowania Cocoheat - paliwa grillowego przyszłości. W rzeczywistości, jeśli zużycie orzechów kokosowych będzie rosło, może okazać się niezbędnym intensyfikacja upraw drzew palmy kokosowej. To z kolei pomaga w zachowaniu lasów tropikalnych i promuje zielony styl życia.

Tak więc, kupując COCOheat, nie tylko uzyskujesz najwyższej jakości produkt, ale również wspierasz wiele tropikalnych społeczności i środowisko naturalne.